4 x Nederland

gezichten na de crisis

Vier gezichten van Nederland na de crisis. De vier scenario’s zijn op initiatief van STT door toekomst-onderzoekers ontwikkeld.

Zakelijk

Mondiaal Snel uit het dal Innovatie voor duurzaamheid

Optimisme, nieuwe routines Duurzaamheid is een business case Online; Offline als het niet anders kan Dominante spelers en zzp’ers Traditionele sectoren krabbelen moeilijk op Eigen verantwoordelijkheid om bij te blijven

Zorgvuldig

Europa Burgers eisen maatregelen Datamanagement voor gezondheid

Europese handel is snel op gang gekomen Veel overheidssturing Gezondheidscertificaat nodig Apps surveilleren voor gezondheid Klimaatverandering is risico Versnelde duurzaamheid

Zelfstandig

Nederland Sterke hang naar nationalisme Vitale producten en vitaal werk

Importheffingen Autarkie voor onafhankelijkheid Nationale werkgelegenheids-plannen Regels voor gepast werk bij werkloosheid Fysieke verzuiling Weinig solidariteit en verbinding

Zelfbewust

Lokaal Onderlinge steun Ambachtelijkheid voor een beter leven

Eigen gemeenschap is veilig Duurzame horizontale samenleving Small is beautiful Zo nodig handelen met Noordwest-Europa Acceptatie van risico's Overtollige voorraden zijn buffers