25

curiozy

INKIJKJES IN INSTITUTIES & REGELS

inspiratie in één minuut

Voorkomen van geweld op straat

Communiceren met verhalen

Consumeren van dranks en drugs

Opvangen van vluchtelingen

Ondersteunen van kwetsbare mensen

Werven van vrijwilligers

Tonen wat van waarde is

Organiseren van verkiezingen

Voeren van een debat

Krijgen van een verkeersboete

Bestrijden van armoede

Inspecteren van voedselveiligheid

Inzetten van onbemenste voertuigen

Reizen voor werk of privé

Beschermen tegen extreem weer

Verplaatsen binnen stad en land

Benutten van de publieke ruimte

Vervoeren van spoedeisende middelen

Verlenen van toegang

Repareren van apparatuur

Bevorderen van leven lang ontwikkelen

Demonstreren voor een betere wereld

Organiseren publiek-private samenwerking

Tekenen van een contract

Ontwikkelen van beleid voor de toekomst