Toegepaste

Transitiekunde

De vernieuwingsacademie Gorinchem, 2028

Een verfrissende ontdekkingsreis naar een betere wereld

Een collage uit 2028 van de opleiding toegepaste transitiekunde

Beelden

van de vernieuwingsacademie

Hans Stavleu, 5 januari 2021

“We hebben te maken met belangrijke wereldvraagstukken, zoals duurzaamheid, ecologie, energie, voedsel, diversiteit, zorg, armoede, hulpbronnen, vergrijzing, water, leefbaarheid, afval en vooral met eigenbelangen.”

Karin Groen

ecosysteem nieuwsgierigheid & verfrissing

“Allerlei technologische mogelijkheden groeien met de dag. Om maar eens wat te noemen: big data, 3d-printing, kunstmatige intelligentie, nieuwe materialen, agrocultuur, genetica, robotica, nanotechnologie. Kansen dus. ”

Bert Brill

ecosysteem nieuwsgierigheid & verfrissing

Lisa & Logan

“Alles komt samen in stedelijke omgevingen: 1900 - 20%  1990 - 40% 2010 - 50% 2030 - 60% 2050 - 70%”

ecosysteem nieuwsgierigheid & verfrissing

De gouden cirkel

Het onderwijs

Samenvattend over het wat, hoe en waarom van onze academie.

van de vernieuwingsacademie

Directie

De reden “We leren met elkaar nieuwe comfortzones te ontdekken voor vernieuwende, frisse, impulsen in de samenleving. We zijn veranderaars, ondersteuners, verfrissers… transitiekundigen.”

Onderwijskundige

De werkwijze “Als community met mensen van binnen en buiten werken we met uitdagingen, groot en klein, die elkaar opvolgen of plotsklaps veranderen. Uiteraard ondersteunen we elkaar met alles.”

Coaches

De onderwerpen “Uitdagingen komen overal vandaan en zijn gebaseerd op de Sustainable Develpment Goals van de Verenigde Naties. Door oplossingsgericht te werken verwezenlijken we allerlei onderdelen van transities.”

Dit zijn we

Het gezicht

Met elkaar, met onze rollen en onze passies vormen we een compleet geheel. Dat is ons gezicht.

van de vernieuwingsacademie

“We hebben een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. Eentje die past bij vandaag en vooral bij morgen. We leiden immers op voor de professionele transitiekundige. Daar past ook een verfrissend eigen gezicht bij.”

Johan Tuinier

Johan Tuinier

Ons gezicht

Mijn naam zegt het al: ik laat graag iets groeien en bloeien. Als een van de ontwerpers van onze bijzondere hogeschool geef ik dat groeien en bloeien ook graag een gezicht. Voor mij is het belangrijk dat we een community zijn, dat we vrienden voor het leven zijn. Iedereen is er voor iedereen. Daar maken we geen uitzonderingen in!

We laten niemand in de steek

Johan Tuinier

Ons gezicht

We zijn er om elkaar te helpen, nietwaar? Dat maakt onszelf mooier en sterker en ook de samenleving en daarmee de wereld als geheel. Het gaat niet om geldelijk gewin, het gaat niet om egoïsme, niet om hebzucht. In onze hogeschool gaat het om waarde te creëren, voor en met elkaar. Daarvoor inspireren we elkaar. Elke dag weer.

We creëren waarde

Johan Tuinier

Ons gezicht

We spreken en handelen met respect en vriendelijkheid. We nemen verantwoordelijk-heid voor onze daden en woorden. Als we een fout maken, maken we het goed in plaats van excuses. We respecteren onszelf en andere mensen, de ideeën, gewoonten en gevoelens van anderen, het milieu, appara-tuur en materialen en wet- en regelgeving.

We zijn respectvol

Johan Tuinier

Ons gezicht

We leren naar ons beste vermogen en ondersteunen het leren van anderen. We lossen onze vraagstukken op door respectvol met elkaar te praten en te luisteren. Als we iets niet zelf kunnen oplossen, vragen we hulp. We werken samen aan elkaars fysieke en mentale veiligheid.

We helpen

Johan Tuinier

Ons gezicht

Niemand laten we in de steek en samen creëren we waarde. Voor mensen en met mensen. We inspireren elkaar om problemen te voorkomen, om haalbare vernieuwing te realiseren en daarvoor de juiste verbindingen te maken. We laten zien dat we zinvol en geloofwaardig zijn. En voor alles dat we doen geldt: "We doen iets fantastisch!" 

We doen iets fantastisch

Vier gezichten

Zindra Zolanger

Bliek Blijer

Femmie Forst

Ahmied Alstah

van de vernieuwingsacademie

Ontmoet

Zindra Zolanger

"De wereld gun ik veel van mijn innovatievermogen."

“Al ruim een jaar werk ik samen met vrienden over de gehele wereld aan grote vraagstukken. Het is vaak wel verwarrend. Zoals het ook in mijn studie was. Daar heb ik overigens wel geleerd belangen bloot te leggen en daar slim mee om te gaan.”

Zindra Zolanger

Zindra Zolanger

Mondiaal leren en werken Zinvol samen Innoveren voor duurzaamheid

Bijna altijd ben ik vrolijk, optimistisch en op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dat mag gerust een beetje gelardeerd zijn met frustratie. Dat vind ik prima, dat laat me als transitiekundige voelen dat ik in deze wereld leef! Mijn doel is dat ik leer en werk om samen met anderen een betere wereld te creëren. 

Zindra Zolanger

Sociale uitdagingen Vanuit rol en belangstelling Veel perspectieven

Mijn studie paste voor meer dan honderd procent bij me. Iedere student en docent werkte vanuit zijn of haar eigen rol en belangstelling. Dat was vooral zinvol om vanuit al die verschillende perspectieven grote complexe wereldvraagstukken met elkaar te leren aanpakken. Dan zijn uitdagingen ook echt (sociale) uitdagingen.

Ontmoet

Bliek Blijer

"Ik meng een nieuw en gezond geluid in de wereld."

“Elke dag heb ik van mijn studiegenoten in Rome, Marseille en Istanbul veel geleerd: van samenwerken tot efficiëncy en van zekerheid tot complexiteit. Nu werk ik als transitiekundige aan Europese klimaatuitdagingen.”

Bliek Blijer

Bliek Blijer

Delen van geluksmomenten Verstedelijking Digitalisering

Als het even kan zet ik mijn hoofdtelefoon op en luister ik naar muziek. Jazz, Blues, Funk, Soul, Hiphop, Fado, noem maar op. Het maakt me gelukkig. En als ik met mijn collega's elders in Europese steden samenwerk, laat ik ze vaak even horen waar ik naar heb geluisterd. Dat geeft een mooie start aan mijn digitale ontmoetingen.

Bliek Blijer

Diversiteit Samenleving Samen met specialisten

Elke dag geniet ik van mijn werk. Ik ben zeer geïnteresseerd in de stad en alles dat daarmee te maken heeft. Vooral in het stedelijk microklimaat. Soms leer ik van specialisten in Florence of Madrid. En zij leren van mij, in het bijzonder van mijn brede blik op hoe een gezond klimaat in de stad de samenleving kan versterken.

Ontmoet

Femmie Forst

"Aan dit land bouw ik vol eigenzinnigheid mee."

“Soms ben ik een beetje boos. Op mezelf. Omdat ik weer eens later was dan mijn studenten met ideeën over hoe Nederland kan worden geholpen met een goedkopere distributie van voedsel en de verwerking van bijbehorend organisch afval.”

Femmie Forst

Femmie Forst

Eigenzinnig Nationale oriëntatie Reflectie en discussie

Ik heb geleerd dat Nederland na de covid19-pandemie best wat meer aan zichzelf mag denken. Meer industrie naar zichzelf mag trekken en zeker wat eigenzinniger mag zijn. Want dat ben ik ook. Kom maar op collega's, directeuren, CEO's, bedrijfsleiders en studenten, bewijs me maar het tegendeel van mijn gedachten.

Femmie Forst

Bouwen Begeleiden Buitenwereld

Man, man, die eerste paar jaar waren heftig. Het waren tropenjaren maar wel mooi dat ik in zo'n spannende opbouwtijd erbij was. Als voormalig bedrijfskundige heb ik mijn rol zien veranderen naar transitiekundige die samenwerkt met en samen leert van studenten én mensen in de dagelijkse praktijk. Elke dag is verfrissend.

Ontmoet

Ahmied Alstah

"Iedere plek, ieder mens verdient een goed milieu."

“Ik ben supertrots op mijn speelgoedbedrijf hier in de regio. Hoewel ik voortijdig ben gestopt, ben ik nog steeds verbonden aan de hogeschool. Studenten leren van mij. En ik van hen om mijn onderneming verder te verduurzamen.”

Ahmied Alstah

Ahmied Alstah

Tegenslagen Vallen en weer opstaan Wederzijds innoveren

Elke dag is anders. Meevallers en tegenslagen wisselen elkaar af. In mijn studie kon ik daar niet mee omgaan en haakte ik af. Nu kan ik het wel. Sterker nog, nu is het dé basis om te samen te innoveren: in mijn bedrijf, in de regio en samen met studenten. Elkaar bijstaan, samen wijzer worden, wederzijds innoveren!

Ahmied Alstah

Belangrijk in de regio Circulaire economie Samen stappen maken

Wat kan ik elke dag genieten van mijn bedrijf, van mijn regionale handel in duurzaam houten speelgoed. Niets is van kunststof. Ik moet nog een paar stappen maken om plastic verder uit mijn onderneming te verbannen. Dat bedenk ik graag met anderen. Want als je denkt dat je het alleen kunt, denk je niet groot genoeg.