Een collage van beelden op de toekomst van Hogeschool Gorinchem geschilderd vanuit vier verschillende persoonlijke rollen. 

Vier gezichten

van Hogeschool Gorinchem

Hans Stavleu, 8 december 2020

Vier gezichten

van Hogeschool Gorinchem

Zindra Zolanger

Bliek Blijer

Femmie Forst

Ahmied Alstah

Ontmoet

Zindra Zolanger

"De wereld gun ik veel van mijn innovatievermogen."

“Nog steeds werk ik samen met vrienden over de gehele wereld aan grote wereldvraagstukken. Het is vaak wel verwarrend. Zoals het ook in mijn studie was. Daar heb ik wel van geleerd belangen bloot te leggen en er slim mee om te gaan.”

Zindra Zolanger

Zindra Zolanger

Mondiaal leren en werken Zinvol samen Innoveren voor duurzaamheid

Bijna altijd ben ik vrolijk, optimistisch en op zoek naar nieuwe uitdagingen. Dat mag gerust een beetje gelardeerd zijn met frustratie. Dat vind ik prima, dat laat me als adviseur voelen dat ik leef! Mijn doel is dat ik leer en werk om samen met anderen een betere wereld te creëren. Internationale samenwerking schuw ik niet. Integendeel. 

Zindra Zolanger

Sociale uitdagingen Vanuit rol en belangstelling Veel perspectieven

Mijn studie paste voor meer dan honderd procent bij me. Iedere student en docent werkte vanuit zijn of haar eigen rol en belangstelling. Dat was vooral zinvol om vanuit al die verschillende perspectieven grote complexe wereldvraagstukken met elkaar te leren aanpakken. Dan zijn uitdagingen ook echt (sociale) uitdagingen.

Ontmoet

Bliek Blijer

"Ik meng een nieuw en gezond geluid in de wereld."

“Elke dag leer ik van mijn studiegenoten in Rome, Marseille en Istanbul. Het is efficiënt geregeld. Ik hoef maar in te loggen en zie ze al naar me zwaaien. Alsof ze op me zitten te wachten om weer verder te studeren aan klimaatuitdagingen.”

Bliek Blijer

Bliek Blijer

Delen van geluksmomenten Verstedelijking Digitalisering

Als het even kan zet ik mijn hoofdtelefoon op en luister ik naar muziek. Jazz, Blues, Funk, Soul, Hiphop, Fado, noem maar op. Het maakt me gelukkig. En als ik met mijn mede-studenten elders in Europese steden samenwerk, laat ik ze vaak even horen waar ik naar heb geluisterd. Dat geeft een mooie start aan mijn digitale ontmoetingen.

Bliek Blijer

Diversiteit Samenleving Samen met specialisten

Elke dag geniet ik van mijn studie. Ik ben zeer geïnteresseerd in de stad en alles dat daarmee te maken heeft. Van infrastructuur tot ecologie en van cultuur tot arbeidsmarkt. Soms leer ik van specialisten in Florence of Madrid. En zij leren van mij, vooral van mijn brede blik op hoe de stad en de samen-leving in de stad zich kunnen versterken.

Ontmoet

Femmie Forst

"Aan dit land bouw ik vol eigenzinnigheid mee."

“Soms ben ik een beetje boos. Op mezelf. Omdat ik weer eens later was dan mijn studenten met ideeën over hoe Nederland kan worden geholpen met een goedkopere distributie van voedsel en de verwerking van bijbehorend organisch afval.”

Femmie Forst

Femmie Forst

Eigenzinnig Nationale oriëntatie Reflectie en discussie

Ik heb geleerd dat Nederland na de pandemie van een paar jaar geleden best wat meer aan zichzelf mag denken. Meer industrie naar zichzelf mag trekken en zeker wat eigenzinniger mag zijn. Want dat ben ik ook. Kom maar op collega's, directeuren, CEO's, bedrijfsleiders en studenten, bewijs me maar het tegendeel van mijn gedachten.

Femmie Forst

Bouwen Begeleiden Buitenwereld

Man, man, die eerste paar jaar waren heftig. Het waren tropenjaren maar wel mooi dat ik in zo'n spannende opbouwtijd erbij was. Als voormalig bedrijfskundige heb ik mijn rol zien veranderen van specialist naar een creatieve kantelaar/docent/coach die zelf ook elke dag bijleert. Van zowel studenten als van zovelen uit de buitenwereld. 

Ontmoet

Ahmied Alstah

"Iedere plek, ieder mens verdient een goed milieu."

“Ik ben supertrots op mijn speelgoedbedrijf hier in de regio. Hoewel ik voortijdig ben gestopt, ben ik nog steeds verbonden aan de hogeschool. Studenten leren van mij. En ik van hen om mijn onderneming verder te verduurzamen.”

Ahmied Alstah

Ahmied Alstah

Tegenslagen Vallen en weer opstaan Wederzijds innoveren

Elke dag is anders. Meevallers en tegenslagen wisselen elkaar af. In mijn studie kon ik daar niet mee omgaan en haakte ik af. Nu kan ik het wel. Sterker nog, nu is het dé basis om te samen te innoveren: in mijn bedrijf, in de regio en samen met studenten. Elkaar bijstaan, samen wijzer worden, wederzijds innoveren!

Ahmied Alstah

Belangrijk in de regio Circulaire economie Samen stappen maken

Wat kan ik elke dag genieten van mijn bedrijf, van mijn regionale handel in duurzaam houten speelgoed. Niets is van kunststof. Ik moet nog een paar stappen maken om plastic verder uit mijn onderneming te verbannen. Dat bedenk ik graag met anderen. Want als je denkt dat je het alleen kunt, denk je niet groot genoeg.

Dit zijn we

Het onderwijs

van Hogeschool Gorinchem

Met elkaar, met onze rollen en onze passies vormen we een compleet geheel. Dat is ons gezicht.

“We hebben een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. Eentje die past bij vandaag en vooral bij morgen. We leiden immers op voor de professionele kantelaar die na vier jaar afstudeert. Daar past ook een nieuw, modern gezicht bij.”

Johan Tuinier

Johan Tuinier

Ons gezicht

Mijn naam zegt het al: ik laat graag iets groeien en bloeien. Als een van de ontwerpers van onze bijzondere hogeschool geef ik dat groeien en bloeien ook graag een gezicht. Voor mij is het belangrijk dat we een community zijn, dat we vrienden voor het leven zijn. Iedereen is er voor iedereen. Daar maken we geen uitzonderingen in!

We laten niemand in de steek

Johan Tuinier

Ons gezicht

We zijn er om elkaar te helpen, nietwaar? Dat maakt onszelf mooier en sterker en ook de samenleving en daarmee de wereld als geheel. Het gaat niet om geldelijk gewin, het gaat niet om egoïsme, niet om hebzucht. In onze hogeschool gaat het om waarde te creëren, voor en met elkaar. Daarvoor inspireren we elkaar. Elke dag weer.

We creëren waarde

Johan Tuinier

Ons gezicht

We spreken en handelen met respect en vriendelijkheid. We nemen verantwoordelijk-heid voor onze daden en woorden. Als we een fout maken, maken we het goed in plaats van excuses. We respecteren onszelf en andere mensen, de ideeën, gewoonten en gevoelens van anderen, het milieu, appara-tuur en materialen en wet- en regelgeving.

We zijn respectvol

Johan Tuinier

Ons gezicht

We leren naar ons beste vermogen en ondersteunen het leren van anderen. We lossen onze problemen op door respectvol met elkaar te praten en te luisteren om een ​​oplossing te vinden. Als we een probleem niet zelf kunnen oplossen, vragen we hulp. We werken samen aan elkaars fysieke en mentale veiligheid.

We helpen

Johan Tuinier

Ons gezicht

Niemand laten we in de steek en samen creëren we waarde. Voor mensen en met mensen. We inspireren elkaar om problemen te voorkomen, om haalbare vernieuwing te realiseren en daarvoor de juiste verbindingen te maken. We laten zien dat we zinvol en geloofwaardig zijn. En voor alles dat we doen geldt: "We doen iets fantastisch!" 

We doen iets fantastisch

De gouden cirkel

Het onderwijs

van Hogeschool Gorinchem

Samenvattend over het wat, hoe en waarom van ons curriculum.

De gouden cirkel

De reden

We beseffen dat we op de huidige manier niet langer met onze aarde kunnen omgaan. We blijven onze planeet oneindig verbruiken. Dat is niet meer te tolereren. We moeten met elkaar leren om nieuwe comfortzones te ontdekken en daarmee een gezonde wereld creëren. We zijn met elkaar de adviseurs, de ondersteuners... de kantelaars.

Er zijn nieuwe comfortzones nodig

De gouden cirkel

De werkwijze

We ondersteunen elkaar, onafhankelijk van welke rol we ook hebben. Studenten, docenten, werkgevers in de publieke of private sector, geïnteresseerden en afgestudeerden behoren tot onze community. We werken met uitdagingen, groot of klein, of die elkaar opvolgen of plotsklaps veranderen.

Samen werken aan uitdagingen

De gouden cirkel

De onderwerpen

Uitdagingen komen uit de stad, de regio, het land of internationaal uit Europa of wereldwijd. Het zijn uitdagingen die gestoeld zijn op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En met creativiteit, co-creatie en conversaties is dat is ons handvat om te leren waarmee we vele publieke of private organisaties kantelen.

Sustainable development goals